Uzun, Karışık Talaşlar

Uzun, Karışık Talaşlar

⬤ ↑ =Arttır   / ⬤ ↓ = Düşür  / *³ = Yumuşak çelikler ve düşük karbonlu çelikler için X tip talaşkırıcı kullanıldığında daha yüksek Vc daha kısa talaş oluşturur.
  Uygun Olmayan Kesme Şartları  Uygun Olmayan Takım Geometrisi
Kesme Şartları Vc ⬤ ↓ *³  
f ⬤ ↑  
ap ⬤ ↑  
Takım Yolu İnceleme  
Islak    
Kuru   
Takım Geometrisi Talaş Kırıcıyı Gözden Geçir  
Talaş Açısı    
Köşe-R(RE)   ⬤ ↓
Yaklaşma Açısı   ⬤ ↓
Kenar Kuvveti / Honlama    
Daha Yüksek Toleransa Geç (M→G)    
Kater Rijitliği