İşleme Esnasında Sık Ofset Verme

İşleme Sırasında Sık Ofset Verme

⬤ ↑ = Arttır   / ⬤ ↓ = Düşür 
  Serbest Yüzey Aşınması Uygun Olmayan Kesme Şartları  Talaş Yığılması
Uç Kalitesi Daha Sert Kaliteye Geç     
Daha Tok Kaliteye Geç       
Daha Yüksek Termal Şok Direncine Sahip Kaliteye Geç      
Daha Yüksek Kaynak Direncine Sahip Kaliteye Geç    
Kesme Şartları  Vc   ⬤ ↓ ⬤ ↑
f   ⬤ ↑  
ap      
Takım Yolu İnceleme