Düşük Doğrusallık

Düşük Doğrusallık

⬤ ↑ = Arttır   / ⬤ ↓ = Düşür 
  Düşük Rijitlikte Matkap Yüksek Takım Sapması
Takım Geometrisi Kesici Alan Genişliği    
Honlama Genişliği    
Öz çapı ⬤ ↑  
Ağız Uzunluğunu Kısalt  
İçtan Su Verme Kullan    
Ayarlar  Takım Bağlama Doğruluğunu İyileştir  
Parça Yüzeyini Düzleştir    
Bağlama Boyunu Kısalt    
Tezgah  Güç,Rijitlik